29 December 2008

.:: Memahami Perempuan ::.

Soal paham memahami perempuan sepenuhnya makhluk siji kiye kuwe bisa diomong angel-angel gampang, terutama nek masalah hati dan jalan pikirane sing kadang-kadang -nek istilahe wong Mbanyumas kuwe- "Unpredictable" lah. Tapi nek memahami secara fisik kayane tah kabeh apal-kecepal terutama nek tekan masalah wedang bayi...wis jyan pokoke lengkap-lengkiplah molaih dari soal bentuk, ukuran, fisilogis, morfologis, patologis, manfaat maupun mudharat (alaah..!),nganti tekan ndeleng sifat utawa watake miturut bentuk wedang bayine....(jabang bayiiiiii...!klamite).
Tapi miturute nyong diantara kabeh mau ana 3 hal sing paling angel dimengerti bab memahami sing jenenge perempuan terutama yakuwe:1. Persamaan Hak
Nah kiye merupakan salah sijine isu sing biasane sensitip sing biasane selalu digembar- gemborkan, yakuwe tentang kesetaraan gender....yaa mgonoh bebas lah. Wong wadon wis digawekna Kementrian Pemberdayaan Perempuan....nyong sebagai wong lanang ya ora iri babar
plothas. Wong wadon ana Hari Ibu....wong lanang ya ora protes mjaluk digawekna Hari Bapak.Tapi janjane dari semua persamaan hak sing dituntut nang wong wadon, kawit gemiyen wis ana satu hak wong wadon sing pancen wis lewih duwur dibanding wong lanang, lan hebate maning wong lanang padha legowo ora tau protes, yakuwe Hak Sepatu.....tapi kenangapa wong wadon isih nuntut persamaan hak?

2. Madu dan Racun
Nah kiye termasuk salah sijine sing angel memahami jawabane wong wadon nek dikongkon milih antara madu apa racun....mesthi kebanyakan wong wadon menolak loro-lorone, madu ya ora gelem racun apamaning, ngonoh jajal baen ditakoni kaya kiye:
"yank...sampeyan dimadu purun?"
mesthi jawabane -cepet banget- "oraaaaaaaa.." diterusna pitakonane,
"hla..nek diracun sih?".
Nek kiye wis ora mungkin dijawab maning, piring gelas padha metu swiwine....pada mabur soale...he...he...

3. KDRT
Nek masalah Kekerasan dalam rumah tangga jerene sing akeh dadi korbane kuwe kebanyakan wong wadon mulane akeh organisasi sing membela kaum perempuan. nah kiye ya janjane mandan mbingungi nek mahami wong wadon, walopun sering demo menentang kekerasan tapi ya tetep baen pas ada maunya ya tetep baen minta sing keras-keras ya apa ora?.
Tapi janjane nek diteliti lebih lanjut kuwe menurute Inyong malah sing akeh dadi korban kekerasan kuwe wong lanang. Malah hampir tiap hari wong lanang kuwe mengalami kekerasan. Jajal bae disurvey mesti hampir tiap pagi wong lanang kuwe mengalami kekerasan nang bagian "tertentu" tubuhe.....(ngerti dheweklah.....masa kon digambar)

Akhirul qoli...semoga pemahaman ini tidak menjadi paham yang menyesatkan. Amin