15 May 2008

.:: Meteng Dhisit ::.

ora gumun nek jaman siki akeh fenomena bayi instant utawa MBA utawane Meteng dhisit. Maklum baen jaman siki pergaulan lanang wadon kuwe lewih bebas tinimbang gemiyen. Pacaran ya lewih kendel timbang gemiyen, nek jaman gemiyen pacaran bisa gandengan tangan baen wis seneng banget, bandingna karo jaman siki ...... walah nang area public baen kayane ora isin-isin rangkulan utawa ambung-ambungan. Kuwe sing nang area public..apamaning nang tempat sing tertutup kaya nang kost-kostan arep ngapa baen ora ana sing weruh ikih, ditambah maning siki akeh teknologi rekam gambar sing portable ditambah karo penyakit narsis sing wis dadi endemic ...... jyan mulane ora gumun siki nek tanggane, ponakan, utawane dulure rika (amit-amit kiye yah) dadi bintang pilem porno kelas 3gp.

urung suwe dolan ming kost-kostane adine, ngobrol ngalor ngidul karo kancane adiku tekan bab pacaran jaman siki, dheweke ngomong :

"jaman siki mas, pacaran nek ora cipokan ya mending nang ngumah baen, ngumbahi klambi apa ngapa malah ana hasile"

apa ora edan kaya kuwe.. hla.. nek dilakukna nang kamar kost sih kepriwe? pertama pancen gur kissing bar kuwe ya mrembet necking, "mikting", petting, fucking terakhir ya mlenthing ndean.
mulane ora gumun nek akeh bocah kuliah mangkat sekang ngumah ijen baline telon..hla nggawa anak bojo sih!
pamit jerene kuliah arep nggolet dalan padang malah sidane nggoleti dalan bayi...huulah!
kembali ke tanktop..!
mbahas masalah meteng dhisit nek miturutku kuwe merupakan hal sing wajar (deneng kang??) iya......Inyong sampeyan kabeh kuwe mau pancen hasil produk meteng dhisit kuwe mau. Ora percaya? jajal baen takon karo Rama Biyunge sampeyan kabeh, nek ora dijejek ya minimal dipendeliki lah..he.he.....

Kebanyakan wong nek diarani hasil dari meteng dhisit mesti jawabane rata-rata padha kesuh tur misuh-misuh ora trima diarani kayakuwe. Padahal nek miturutku kuwe hal sing wajar tur lumrah, teorine sederhana baen, ora perlu riset sing njlimet apa maning berdasar metadata sing ora mutu hasile.

Hla..kepriwe ora wajar...lumrahe wong kan meteng dhisit mbok? bar kuwe nembe babaran utawa lairan. Nek babaran disit nembe meteng kuwe nembe hal sing ora lumrah tur wagu kayane. Mbuh nek ndisite menungsa digawe ngendok kaya ayam ora meteng, kayane malah ora rame yah...ora ana seni bereproduksi kayane, cukup dipakani pur wis bisa ngendhok ..hi.. hi..

wis lah malah nglantur...